Witamy w

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Andrzej Proszewski Sp. z o.o.Głównym celem działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Andrzej Proszewski Sp. z o.o. jest opieka medyczna na najwyższym poziomie, stworzenie więzi rodzinnej pomiędzy pacjentami a lekarzem, który jak członek rodziny najlepiej zna jej problemy i potrafi najskuteczniejszej im zaradzić. Pomagać chcemy najlepiej i najskuteczniejszej wykorzystując najnowsze dostępne nam osiągnięcia medycyny. Z tego też powodu personel zakładu stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, staramy się aby standard pomieszczeń i sprzętu medycznego spełniał wymagane kryteria, a zakres usług był coraz szerszy.

Zatrudniamy wysokiej klasy lekarzy specjalistów i otwieramy nowe poradnie, o których zakontraktowanie ubiegamy się w NFZ. Zakupiliśmy wysokiej klasy sprzęt USG, który wykorzystywany jest do diagnostyki jamy brzusznej, tarczycy, wykonuje się nim badania dopplerowskie echa serca, przepływ żył i tętnic kończyn górnych i dolnych. Już dzisiaj pacjenci w ramach kontraktu z NFZ mogą korzystać z poradni: ginekologicznej, laryngologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, okulistycznej, alergologicznej, kardiologicznej, endokrynologicznej i psychiatrycznej.

Pracodawcy mogą odpłatnie kierować swoich pracowników na badania medycyny pracy, przyszli kierowcy uzyskają orzeczenie lekarskie, dyrektorzy szkół naszego województwa kierować mogą uczniów na bezpłatne konsultacje z zakresu medycyny szkolnej. Wspólnie z NFZ prowadzimy bezpłatne programy profilaktyczne wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. W ramach profilaktyki zdrowotnej wszyscy pacjenci zapisani do naszego POZ, którzy ukończyli 65 rok życia, szczepieni są przeciw grypie bezpłatnie. Prowadzimy również szczepienia przeciw WZW, grypie, HPV, tężcowi, kleszczowemu zapaleniu mózgu. Jesteśmy partnerem medycznym firm: LUX MED i MEDICOVER. Dla pacjentów ubezpieczonych w tych firmach świadczymy usługi medyczne łącznie z akcjami profilaktyki zdrowotnej.

PORADNIA DZIECIĘCA została przeniesiona z budynku szpitala ul Klonowej 1 do obiektu NZOZ Andrzej Proszewski Sp. z o.o. przy ul Pieloka 14.

Godziny przyjęć lekarzy nie uległy zmianie.

OBOWIĄZUJE ROZDZIAŁ CZASOWY PRZYJĘĆ DZIECI ZDROWYCH I CHORYCH.

Godziny pracy i dyżury aptek 2023

kliknij

Projekt „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

więcej informacji