Poradnia Medycyny Pracy

W ramach Poradni Medycyny Pracy prowadzimy specjalistyczne konsultacje, leczenie oraz kompleksową diagnostykę.

REJESTRACJA TEL. 34 375 00 33

Rejestracja w dniach i godzinach pracy poradni telefonicznie bądź osobiście.

W PORADNI PRZYJMUJE:

lek. med.
Maria Mastalerz

GODZINY PRZYJĘĆ:

Wtorek
800 - 1100

lek. med.
Janina Orman-Bełch

GODZINY PRZYJĘĆ:

Piątek
800 - 1200

Lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenia o zdolności lub braku zdolności pacjenta do podjęcia pracy na stanowisku na które jest kierowany przez pracodawcę. W naszej placówce wykonujemy badania wstępne, okresowe, kontrolne. Badania te przeprowadzane są na podstawie skierowania, które pacjent (pracownik) otrzymał od swojego pracodawcy.

Pracodawca wystawia skierowanie na badania lekarskie zgodnie z obowiązującym wzorem: Kliknij tutaj

Skierowanie na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych: Kliknij tutaj

Skierowanie musi być opatrzone pieczątką pracodawcy i podpisem, zawierać dane pacjenta kierowanego na badania, określony rodzaj badania (wstępne, okresowe, kontrolne), stanowisko na którym pacjent jest zatrudniony i czynniki szkodliwe jakie występują na tym stanowisku pracy z jakimi pracownik będzie miał styczność. Niektóre badania z zakresu medycyny pracy nie wymagają skierowania od pracodawcy, np. badania sanitarno-epidemiologiczne lub badania kierowcy gdy osoba ubiega się o uzyskanie prawa jazdy lub o jego odzyskanie.