Katalog świadczeń diagnostycznych

Badania hematologiczne

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

Badania moczu

Badania kału

Badania układu krzepnięcia

Badania mikrobiologiczne

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

Zdjęcia radiologiczne