Funkcję Inspektora Ochrony Danych IOD w naszym zakładzie pełni Tomasz Horczyński.
Zapraszamy do kontaktu z IOD pod adresem: kontakt@dpo24.pl