Składanie skarg i wniosków

Procedury dotyczące przyjmowania skarg i wniosków w NZOZ Andrzej Proszewski Sp. z o. o.