Zgoda pacjenta na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych

Upoważnienie osób do uzyskania dokumentacji medycznej i informacji o jego stanie zdrowia

Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych i upoważnienia osoby do uzyskania informacji o stanie zdrowia przez złożenie:

W związku z tym należy wypełnić
„OŚWIADZCZENIE PACJENTA”
i przekazać je lekarzowi.

Oświadczenie można wydrukować z naszej strony (poniżej)

Druki oświadczenia znajdują się również w rejestracji NZOZ i każdym gabinecie lekarskim.

Pełne informacje znajdują się w rozdziale 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Pobierz oświadczenie