POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE