W RAMACH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH PROWADZIMY BEZPŁATNE BADANIA SŁUŻĄCE WCZESNEMU WYKRYWANIU CHORÓB

Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy na który zapraszamy kobiety w wieku 25-59 lat (rocznikowo), które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.

Program wczesnego wykrywania chorób prostaty – dla mężczyzn po 50 roku życia zadeklarowanych do NZOZ A. Proszewski Sp. z o. o.

Szczepienia

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

SZCZEPIMY NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ SZCZEPIONKĄ
DOSTĘPNĄ NA RYNKU POLSKIM Influvac®
DLA PACJENTÓW POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA
ZAPISANYCH DO NASZEGO NZOZ
WYKONUJEMY SZCZEPIENIA BEZPŁATNE

SZCZEPIMY RÓWNIEŻ PRZECIW