Zasady przyjmowania pacjentów

w NZOZ A. Proszewski Sp. z o. o.

Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo zostać przyjętym w ramach kontraktu z NFZ. Pacjenci ubezpieczenia zdrowotnego przyjmowani są bezpłatnie zgodnie z zasadami zawartymi w umowie z NFZ i w godzinach pracy wykazanych w harmonogramach poszczególnych poradni. W przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta w danym dniu i w godzinach pracy zakontraktowanych z NFZ, wyznaczany mu jest najbliższy możliwy termin przyjęcia.

Po godzinach pracy zakontraktowanych z NFZ istnieje możliwość przyjmowania odpłatnie pacjentów, zwanych dalej pacjentami prywatnymi, zgodnie z niżej podanymi zasadami: