Spis telefonów

w NZOZ A. Proszewski

REJESTRACJA

34 350 42 50

GABINET ZABIEGOWY

34 350 42 55

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

34 350 42 52

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

34 350 42 60

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

34 350 42 50

PORADNIA OKULISTYCZNA

34 350 42 56

PORADNIA NEUROLOGICZNA

34 350 42 57

PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

34 350 42 50

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

34 350 42 58

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

34 350 42 50

PRACOWNIA USG

34 350 42 50

ADMINISTRACJA

tel/fax 34 350 42 61

tel 34 350 42 62

RUM

34 350 42 63

Spis ważniejszych telefonów

ODDZIAŁ RATUNKOWY

34 350 96 63

POLICJA

997

STRAŻ

998

POGOTOWIE

999